Phát huy lợi thế của Đại học Vùng và khu vực Trung du miền núi phía Bắc để phát triển Đại học Thái Nguyên

Phát huy lợi thế của Đại học Vùng và khu vực Trung du miền núi phía Bắc để phát triển Đại học Thái Nguyên

Thứ 2, 12/09/2022 | 01:40

Đó là nội dung trọng tâm được đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh tại chương trình làm việc với lãnh đạo Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) sáng ngày 10/9. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Hoàng Minh Sơn – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHTN; PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐHTN, lãnh đạo các vụ, cục của Bộ GD&ĐT, các trường đại học thành viên của ĐHTN.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại chương trình, sau khi báo cáo về kết quả hoạt động năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023,  lãnh đạo ĐHTN đã đề xuất với Bộ GD&ĐT có cơ chế phù hợp nhằm nâng cao vai trò, sứ mệnh của đơn vị, là trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ chất lượng cao của vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước; kiến nghị Bộ GD&ĐT đề nghị với Chính phủ đầu tư xây dựng ĐHTN thành đại học trọng điểm quốc gia; bố trí vốn năm 2023 cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước III, giai đoạn 2021-2025 khi được phê duyệt...

 PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐHTN báo cáo tại buổi làm việc

Đối với tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo ĐHTN đề nghị tỉnh tạo cơ chế, cơ hội và điều kiện thuận lợi để ĐHTN tham gia vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm tồn tại về đất đai trong triển khai dự án xây dựng Nhà Trung tâm Điều hành ĐHTN.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận các ý kiến của ĐHTN và cho rằng vấn đề tự lực của đơn vị là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị ĐHTN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ của ngành, của tỉnh, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, thực hiện tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ ĐHTN tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự gương mẫu người đứng đầu, toàn tâm toàn ý đưa ĐHTN phát triển bứt phá trong thời gian tới.

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, thời gian qua, tuy còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, song ĐHTN đã quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Bộ trưởng cũng yêu cầu ĐHTN thực hiện tốt 05 vấn đề sau: Thứ nhất, cần rà soát lại phương hướng, nhiệm vụ của ĐHTN trong thời gian tới, trong đó cần định vị thế mạnh phát triển của mình. Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay ĐHTN đang đứng trước cơ hội rất lớn khi Trung Ương Đảng ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW về phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc, cần đặt sự phát triển của ĐHTN trong định hướng phát triển của vùng, của khu vực, lấy lợi thế của vùng là lợi thế của ĐHTN. "Hiện nay chưa nhìn thấy bản sắc của ĐHTN trong chiến lược phát triển vùng. Khu vực Tây Bắc, Đông Bắc là vùng phát triển rất năng động, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, vì vậy chiến lược phát triển của ĐHTN phải điều chỉnh định hướng và tầm nhìn bao quát cả khu vực." - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ hai, cần rà soát tổng thể về cơ cấu tổ chức bên trong của ĐHTN và các đơn vị thuộc và trực thuộc, tiến hành tái cấu trúc sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình mới; đánh giá hiệu quả từng đơn vị, rà soát lại cơ cấu ngành nghề, xác định cái gì là trọng tâm, là trung tâm tạo nên đặc sắc, thế mạnh của ĐHTN. Bên cạnh đó cần kết hợp chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng, cơ cấu ngành nghề cho phù hợp.

Thứ ba, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh sâu sắc đến vấn đề cơ cấu tổ chức và bộ máy của Đại học 2 cấp ở Việt Nam hiện nay trong đó có Đại học Thái Nguyên. Cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tập trung và phân tán, tập quyền và phân quyền, vấn đề tự chủ đại học trong các trường thành viên và Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh hiện nay. Làm sao để phát triển được tính tự chủ cao nhất của các trường đại học thành viên nhưng cần giữ được định hướng chung của đơn vị.

Thứ tư, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết nội bộ hiện nay, xem đây là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến thành công, phát triển của đơn vị. Để thực hiện điều này, Đại học Thái Nguyên cần xây dựng lại quy chế hoạt động của đơn vị và thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch, phân cấp rõ ràng, thẳng thắn đối thoại, chia sẻ cùng nhau và đặc biệt là cần đặt dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng.

Thứ năm, Bộ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tăng cường chỉ đạo trong công tác Đảng đối với Đảng bộ Đại học Thái Nguyên; tiến hành rà soát, quy hoạch, sắp xếp nhân sự kiện toàn lại một số vị trí theo yêu cầu của thực tiễn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ĐHTN cần có chiến lược phát triển đội ngũ, nhóm nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành; tiếp tục khai thác các nguồn lực để xây dựng ĐHTN khang trang, đồng bộ về cơ sở vật chất...

 

Nguồn: tnu.edu.vn