SÁCH DO NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG

SÁCH DO NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN ĐẠT GIẢI THƯỞNG CỦA CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Thứ 7, 18/06/2022 | 03:18

Tập thơ Vũ khúc Tày của nhà thơ Y Phương (Song ngữ Việt - Tày, NXB Đại học Thái Nguyên xuất bản) được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng Giải thưởng về Thơ; tập thơ Mọc của nhà thơ trẻ Phạm Văn Vũ (Biên tập viên NXB Đại học Thái Nguyên) được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng Giải thưởng Tác giả trẻ. 

Năm 2016 - một năm phát triển mạnh mẽ của Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên - đã khép lại với những kết quả đáng mừng, với những xuất bản phẩm đạt giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương. Tập thơ Vũ khúc Tày của nhà thơ Y Phương (Song ngữ Việt - Tày) được Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng Giải thưởng về Thơ; tập thơ Mọc của nhà thơ trẻ Phạm Văn Vũ được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng Giải thưởng Tác giả trẻ.

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên trân trọng chúc mừng hai tác giả với những tác phẩm đạt giải thưởng.

 

Tập thơ Vũ khúc Tày của nhà thơ Y Phương

(NXB Đại học Thái Nguyên, 2016)

 

 

 BBT