Cẩm nang du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên (Thai Nguyen Folklore Tourism Handbook)

Cẩm nang du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên gồm những thông tin hữu ích về di sản văn hóa cấp Quốc gia, lễ hội truyền thống, nghi lễ cổ truyền, nghệ thuật dân gian, văn hóa ẩm thực, di sản địa phương tại tỉnh thái Nguyên. Cẩm nang sẽ hữu ích và là người bạn đồng hành góp phần làm cho chuyến đi du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên của quý khách trọn vẹn đầy kỉ niệm.

Sách liên quan

Khoa Ngữ văn 55 năm một hành trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP, ĐHTN

Lượt xem: 90

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 88

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 - năm 2021

Tác giả: Đoàn trường Đại học Khoa học – Đoàn Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 105

BẮC SƠN XỨ SỞ VÀNG, NGÀN TRẢI NGHIỆM

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Đào Thị Hồng Thúy

Lượt xem: 100

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Lượt xem: 109

Sách cùng tác giả

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Cẩm nang du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên (Thai Nguyen Folklore Tourism Handbook)

Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương , PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga

Xem thêm