Giáo trình Chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch bệnh COVID - 19

          Cuốn sách cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho nhân viên y tế để tham gia các hoạt động thu dung, quản lý  Chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung trong giáo trình được biên soạn theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế về chẩn đoán và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 63

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 220

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 137

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 169

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 186

Sách cùng tác giả

Giáo trình Chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch bệnh COVID - 19

TS. Vũ Thị Hồng Anh và nhóm tham gia biên soạn , TS. Nguyễn Quang Mạnh , TS. Nguyễn Thị Thu Thái

Giáo trình Điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID 19 mức độ vừa và nhẹ

TS. Vũ Thị Hồng Anh và nhóm tham gia biên soạn , PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng , TS. Nguyễn Phương Sinh

Xem thêm