Giáo trình Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: TS. Hoàng Thu Thủy (Chủ biên) , ThS. Trần Thanh An , ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Năm xuất bản: 2022

Danh mục: Giáo trình

Số trang: 162

Khổ cỡ: 17 cm x 24 cm

Loại bìa: Bìa Mềm

ISBN: 978-604-350-165-0

Giáo trình gồm lời nói đầu, tài liệu tham khảo và mục lục, Mở đầu và 7 chương:

Mở đầu: Nhập môn Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 1: Nắm vững và giương cao ngọn cờ Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Chương 2: Nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử của quá trình Đảng lãnh đạo 30 năm chiến tranh cách mạng

Chương 3: Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất

Chương 4: Xây dựng liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong cách mạng Việt Nam

Chương 5: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân

Chương 6: Đoàn kết và hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cách mạng Việt Nam

Chương 7: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cuối mỗi chương đều có nội dung ôn tập và thảo luận nhằm củng cố thêm kiến thức và kỹ năng đã học cho sinh viên.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 187

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 792

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 317

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 436

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 550

Sách cùng tác giả

Giáo trình Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

TS. Hoàng Thu Thủy (Chủ biên) , ThS. Trần Thanh An , ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Xem thêm