Giáo trình Lịch sử triết học (Dành cho chuyên ngành Giáo dục chính trị)

Giáo trình được sử dụng để phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị khi học môn Triết học, Lịch sử triết học. Giáo trình không giới thiệu toàn bộ và phân tích đầy đủ hệ thống triết học của các quốc gia dân tộc trên thế giới, mà chủ yếu giới thiệu một cách tổng quát những tư tưởng triết học cơ bản của một số hệ thống triết học tiêu biểu từ cổ đại đến hiện đại.

Nội dung giáo trình được cấu trúc gồm 4 chương:

Chương 1: Nhập môn Lịch sử triết học

Chương 2: Lịch sử triết học Phương Đông

Chương 3: Lịch sử triết học Phương Tây

Chương 4: Lịch sử triết học giai đoạn hình thành và phát triển triết học Mác

Sau mỗi chương, giáo trình đều có hệ thống câu hỏi ôn tập và thảo luận nhằm giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã học và tăng cường hơn nữa năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 187

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 792

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 317

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 436

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 550

Sách cùng tác giả

Giáo trình Lịch sử triết học (Dành cho chuyên ngành Giáo dục chính trị)

ThS. Nguyễn Thu Hiền , ThS. Vũ Thúy Hằng , TS. Ngô Thị Lan Anh , TS. Nguyễn Thị Khương (Đồng chủ biên)

Xem thêm