Giáo trình Sinh học tế bào

Giáo trình Sinh học tế bào trình bày những nội dung liên quan đến cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn; sự vận chuyển các chất qua màng và quá trình phân chia tế bào; năng lượng và sự trao đổi chất.

Giáo trình này nhằm cung cấp cho sinh viên học theo chương trình Dược sĩ những vấn đề cơ bản nhất của Sinh học, tạo cơ sở để sinh viên học tiếp các môn học của chuyên ngành.

 

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 384

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 1323

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 540

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 700

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 890

Sách cùng tác giả

Giáo trình Sinh học tế bào

Lã Duy Anh, Bùi Thị Hà, Vũ Thị Như Trang (Đồng chủ biên) , TS. Nguyễn Thu Hiền, ThS. Nguyễn Thu Giang, ThS. Ngô Thị Thúy Ngân, ThS. Phó Thị Thúy Hằng

Xem thêm