Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong xu hướng phát triển hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh trong xu hướng phát triển hiện nay tập hợp 18 bài báo cáo khoa học của các tác giả là giảng viên, cán bộ quản lí ở các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trên cả nước. Các báo cáo khoa học tập trung nghiên cứu về việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên tại các Trung tâm.

Sách liên quan

Khoa Ngữ văn 55 năm một hành trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP, ĐHTN

Lượt xem: 669

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 769

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 - năm 2021

Tác giả: Đoàn trường Đại học Khoa học – Đoàn Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 754

BẮC SƠN XỨ SỞ VÀNG, NGÀN TRẢI NGHIỆM

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Đào Thị Hồng Thúy

Lượt xem: 690

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Lượt xem: 850

Sách cùng tác giả

30 năm xây dựng và phát triển

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh - Đại học Thái Nguyên

Xem thêm