Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Đổi mới trong đào tạo giáo viên với chủ đề “I am stem”

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Đổi mới trong đào tạo giáo viên với chủ đề “I am stem” bao gồm các bài nghiên cứu khoa học với các nội dung:

* Những vấn đề chung về khoa học giáo dục:

1. Quản trị đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0;

2. Khung tiêu chuẩn chuyên môn của giáo viên, đào tạo giáo viên trong ASEAN;

3. Mô hình đào tạo giáo viên: kinh nghiệm trong nước và quốc tế;

4. Chương trình đào tạo giáo viên và vấn đề việc làm;

5. Công nghệ giáo dục, học tập điện tử và ứng dụng trong đào tạo giáo viên.

* Các vấn đề về Giáo dục STEM:

6. Chương trình giáo viên tiền dịch vụ kết hợp với giáo dục STEM trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình giáo dục phổ thông mới;

7. Giáo dục STEM và phát triển chương trình giảng dạy dựa trên giáo dục STEM.

* Các vấn đề về Giáo dục STEAM:

8. Chương trình đào tạo giáo viên tiền dịch vụ kết hợp với giáo dục STEAM trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình giáo dục phổ thông mới;

9. Giáo dục STEAM và phát triển chương trình giảng dạy dựa trên giáo dục STEAM.

Sách liên quan

Khoa Ngữ văn 55 năm một hành trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP, ĐHTN

Lượt xem: 669

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 769

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 - năm 2021

Tác giả: Đoàn trường Đại học Khoa học – Đoàn Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 754

BẮC SƠN XỨ SỞ VÀNG, NGÀN TRẢI NGHIỆM

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Đào Thị Hồng Thúy

Lượt xem: 690

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Lượt xem: 850