Một số giống cỏ và cây thức ăn phổ biến cho chăn nuôi trâu bò khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam

Một số giống cỏ và cây thức ăn phổ biến cho chăn nuôi trâu bò khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam giới thiệu một số loại cỏ, cây làm thức ăn chăn nuôi gia súc; là tài liệu cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông dùng làm tài liệu tập huấn cho các hộ dân chăn nuôi trâu bò.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 336

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 581

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 280

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 383

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 318