MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, trình bày các thuật toán giải số phương trình và hệ phương trình vi phân thường, các thuật toán giải số tìm nghiệm số của lớp bài toán truyền nhiệt, mô hình bài toán về phương trình đạo hàm riêng quan trọng trong thực tế, trình bày cơ sở của thuật toán phân rã giải bài toán không dừng, nghiên cứu tính ổn định của lược đồ. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Tự động hóa… cùng các học viên cao học toán và công nghệ thông tin. 

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 499

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 780

Tuyển tập 200 bài tập lập trình dành cho học sinh trung học

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Lượt xem: 3935

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 934

Sách cùng tác giả

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Xem thêm