Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Cuốn sách Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn bao gồm 116 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Cơ học Vật rắn trong kĩ thuật. Các báo cáo khoa học đã qua một quy trình phản biện nghiêm túc.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 93

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 117

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 185

Sách cùng tác giả

Xem thêm