Phân loại, thu gom, vận chuyển và vận hành kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng vòng tròn chuỗi

        Cuốn sách gồm 6 phần: Giới thiệu chung; Hướng dẫn phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Hướng dẫn thiết kế vòng tròn chuối xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ; Hướng dẫn vận hành và duy trì vòng tròn chuối; Hiệu quả mô hình xử lý rác hữu cơ dễ phân hủy bằng kỹ thuật VTC quy mô cụm gia đình/cụm dân cư; Đánh giá các ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng ứng dụng của mô hình.

        Cuốn sách này được thiết kế nhằm hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý bằng vòng tròn chuối kết hợp với chế phẩm vi sinh vật. Việc phân loại RTSH tại nguồn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phía sau của hệ thống quản lý RTSH. Bên cạnh đó, cuốn sách này các bước thiết kế và vận hành VTC để xử lý RTHC dễ phân huỷ trong các hộ gia đình và cụm dân cư. Từ đó góp phần hoàn thiện công tác quản lý RTSH ở khu vực nông thôn.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 692

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 1485

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 638

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 920

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 897

Sách cùng tác giả

Phân loại, thu gom, vận chuyển và vận hành kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng vòng tròn chuỗi

TS. Nguyễn Thế Bình , TS. Cao Trường Sơn , TS. Nguyễn Xuân Hoà (Đồng chủ biên)

Xem thêm