SỔ TAY HƯỚNG DẪN HỘ, TRANG TRẠI NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI

Sổ tay gồm 5 chương: Cung cấp kiến thức về tổ chức, quản lý sản xuất hàng hóa cho trang trại, hộ nông dân; Khoa học công nghệ và các tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; Liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường; Đăng ký thương hiệu sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển trang trại/hộ sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp.

Cuốn sổ tay là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trang trại và các hộ nông dân; Sở Nông nghiệp và PTNT/Chi cục phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế/ Phòng Nông nghiệp cấp huyện và các cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã; Doanh nghiệp, HTX thực hiện các hoạt động liên kết với trang trại, hộ nông dân, Các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 692

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 1486

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 638

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 920

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 897

Sách cùng tác giả

SỔ TAY HƯỚNG DẪN HỘ, TRANG TRẠI NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI

PGS. TS. Đinh Ngọc Lan (Chủ biên) , TS. Hà Quang Trung , PGS. TS. Dương Văn Sơn , ThS. Đoàn Thị Thanh Hiền, ThS. Nguyễn Đức Quang

Xem thêm