TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ CHẾ BIẾN MỘT SỐ PHỤ PHẨM LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRÂU BÒ KHU VỰC MIỀN NÚI TÂY BẮC VIỆT NAM

       Cuốn sách gồm 3 phần:

     - Phần 1: Tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi trâu bò.

     - Phần 2:: Phương pháp chế biến và bảo quản một số phụ phẩm cho chăn nuôi đại gia súc tại khu vực Miền núi Tây bắc Việt Nam.

     - Phần 3: Một số kết quả thử nghiệm của dự án. Cuốn sách là tài liệu dùng cho cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông các cấp ở địa phương dùng làm tài liệu tập huấn và phổ biến kiến thức cho nhóm sở thích, các hộ chăn nuôi trâu bò tại địa phương và các vùng lân cận có điều kiện tương tự. 

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 130

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 171

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 112

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 140

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 104

Sách cùng tác giả

Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn động vật

Nguyễn Hưng Quang , Phan Đình Thắm (Chủ biên) , Nguyễn Mạnh Hà , Lê Minh Châu , Hồ Thị Bích Ngọc

Xem thêm