THE IMPACT OF HEALTH INSURANCE ON HEALTHCARE SERVICE UTILIZATION AND FINANCIAL HEALTH PROTECTION IN VIETNAM

       Cuốn sách này cung cấp các lý thuyết về bảo hiểm y tế, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài chính, cung cấp thông tin chung về thông tin kinh tế xã hội, nhân khẩu học, dân tộc, cung cấp hệ thống y tế, tài chính y tế, nhu cầu y tế và bất bình đẳng y tế ở Việt Nam, bao gồm tuyên bố vấn đề, giải thích, mục tiêu và phương pháp luận, trình bày các kết quả nghiên cứu. Thảo luận về kết quả và hàm ý chính sách về bảo hiểm y tế được phân tích.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 130

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 171

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 112

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 140

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 104