Tin học ứng dụng trong thống kê y tế

Giáo trình Tin học ứng dụng trong thống kê y tế giúp học viên có được những kiến thức cơ bản, cần thiết để học viên có thể sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng để xử lý được số liệu thống kê trong y học. Giáo trình tập trung vào các vấn đề thống kê được đặt ra trong thực tế nghiên cứu của y học trên cơ sở ứng dụng các chương trình tin học ứng dụng: Epi Data, Epi Info và SPSS.

Sách liên quan

Hiệu quả và tác động của chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tác giả: GS.TS. Đặng Kim Vui , PGS.TS. Trần Quốc Hưng (Đồng chủ biên)

Lượt xem: 692

Tài liệu hướng dẫn Phát triển Mô hình Nông nghiệp sinh thái bền vững kết hợp du lịch

Tác giả: Vũ Thị Thanh Thuỷ (Chủ biên) , Nguyễn Thế Đặng , Vũ Thế Phiệt , Nguyễn Ngọc Anh , Nguyễn Quang Thi , Vũ Thị Kim Hảo

Lượt xem: 1486

Tế bào gốc ung thư dạ dày

Tác giả: Nguyễn Phú Hùng

Lượt xem: 638

Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2021

Tác giả: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 920

KIỂM NGHIỆM THUỐC

Tác giả: TS. NGUYỄN THU QUỲNH (Chủ biên)

Lượt xem: 897

Sách cùng tác giả

Tin học ứng dụng trong thống kê y tế

PGS.TS. Hạc Văn Vinh (Chủ biên) , ThS. Trương Thị Hồng Thúy (Đồng chủ biên) , ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến , ThS. Hà Thị Hằng

Xem thêm