Bài tập trắc nghiệm Hóa đại cương

Sách “Bài tập trắc nghiệm Hóa đại cương” gồm 10 chương. Nội dung mỗi chương bao gồm: tóm tắt cơ cở lý thuyết ở đầu chương nhằm khái quát toàn bộ nội dung cơ bản nhất của chương để áp dụng để làm bài tập; các dạng bài tập cơ bản trình bày các dạng bài của chương có ví dụ, phân tích, hướng dẫn giải đầy đủ, rõ ràng; bài tập vận dụng gồm các bài tập để người học vận dụng và đáp án bài tập vận dụng được trình bày ở cuối chương để người học tự kiểm tra sau khi tự giải các bài tập.

Nội dung sách bài tập gồm:

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử − Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học;

Chương 2: Cấu tạo phân tử và Liên kết hóa học;

Chương 3: Nhiệt động hóa học;

Chương 4: Cân bằng hóa học;

Chương 5: Tốc độ phản ứng;

Chương 6: Dung dịch;

Chương 7: Oxi hóa khử − Dòng điện;

Chương 8: Các nguyên tố s và p;

Chương 9: Các nguyên tố d;

Chương 10: Thí nghiệm.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 585

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 898

Tuyển tập 200 bài tập lập trình dành cho học sinh trung học

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Lượt xem: 4534

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 1075

Sách cùng tác giả

Bài tập trắc nghiệm Hóa đại cương

Nguyễn Thị Hồng Hoa (Chủ biên) , Bùi Minh Quý , Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thu Thúy

Xem thêm