TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 500

Khổ cỡ: 14,5cm x 20,5cm

Loại bìa: Bìa Cứng

ISBN: 978-604-915-468-3

Từ điển Nùng - Việt tập hợp và dịch nghĩa khoảng 10.000 mục từ ngữ tiếng Nùng. Mỗi nghĩa của từ đều có các câu dẫn dụ, tạo ngữ cảnh sử dụng gắn liền với đời sống vật chất, văn hoá của cộng đồng dân tộc Nùng. Từ điển lấy tiếng Nùng Cháo ở Lạng Sơn làm ngôn ngữ cơ sở để đối chiếu với tiếng Việt. Từ điển có giá trị góp phần gìn giữ và phổ biến tiếng Nùng trong cộng đồng, làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu về tiếng nói, văn hóa của dân tộc Nùng

 

            Từ điển Nùng - Việt tập hợp và dịch nghĩa khoảng 10.000 mục từ ngữ tiếng Nùng. Mỗi nghĩa của từ đều có các câu dẫn dụ, tạo ngữ cảnh sử dụng gắn liền với đời sống vật chất, văn hoá của cộng đồng dân tộc Nùng. Từ điển lấy tiếng Nùng Cháo ở Lạng Sơn làm ngôn ngữ cơ sở để đối chiếu với tiếng Việt. Từ điển có giá trị góp phần gìn giữ và phổ biến tiếng Nùng trong cộng đồng, làm tư liệu cho các nhà nghiên cứu về tiếng nói, văn hóa của dân tộc Nùng.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 855

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1243

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 947

Sách cùng tác giả

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Xem thêm