Tuyển tập Những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số của nhà văn Lâm Tiến

       Cuốn sách tập hợp những tác phẩm lí luận phê bình văn học dân tộc thiểu số của nhà văn Lâm Tiến - "người cầm cờ" tiên phong trong sự nghiệp nghiên cứu - phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

       Các tác phẩm vừa mở ra tầm khái quát rộng lớn về toàn bộ nền văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, vừa xoáy sâu vào từng tác giả, tác phẩm cụ thể, đem lại cái nhìn chân xác vừa có "Diện" vừa có "Điểm" cho bạn đọc cả nước về bộ phận văn học trước đó còn "khuất lấp" và ít người quan tâm một cách toàn diện thấu đáo này.

       Qua những công trình nghiên cứu của mình, Lâm Tiến đã góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đắc sắc của nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 631

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1070

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 902

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 795