Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Tuyên Quang

 Cuốn sách gồm 3 chương:

         Chương 1: Khái niệm di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng;

         Chương 2: Các loại hình di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng Tuyên Quang;

         Chương 3: Giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng tiêu biểu ở Tuyên Quang.

         Cuốn sách cung cấp kiến thức một cách có hệ thống về di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh ở Tuyên Quang và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những độc giả muốn tìm hiểu về mảnh đất và lịch sử - văn hoá Tuyên Quang.

Sách liên quan

Khoa Ngữ văn 55 năm một hành trình

Tác giả: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP, ĐHTN

Lượt xem: 669

Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý Lưu học sinh Lào tại tỉnh Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021

Tác giả: Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 769

Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 4 - năm 2021

Tác giả: Đoàn trường Đại học Khoa học – Đoàn Đại học Thái Nguyên

Lượt xem: 754

BẮC SƠN XỨ SỞ VÀNG, NGÀN TRẢI NGHIỆM

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái (Chủ biên) , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Đào Thị Hồng Thúy

Lượt xem: 690

Du lịch văn hóa dân gian Thái Nguyên

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái , Hoàng Thị Phương Nga , Nguyễn Thị Suối Linh , Phạm Anh Nguyên , Đỗ Thị Vân Hương

Lượt xem: 850

Sách cùng tác giả

Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Tuyên Quang

ThS. Hoàng Thị Thu Dung (Chủ biên) , TS. Phạm Thị Huyền Trang, ThS. Hoàng Thị Thẻ

Xem thêm