Energy hub - mô hình tích hợp & tối ưu hóa mạng lưới năng lượng

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1. Tổng quan về năng lượng: giới thiệu các khái niệm chung về năng lượng và các dạng năng lượng đang được sử dụng hiện nay.

Chương 2. Mạng lưới năng lượng: giới thiệu các khái niệm, đặc điểm và khả năng ứng dụng của hệ thống mạng lưới năng lượng; mạng lưới năng lượng siêu nhỏ và Energy internet.

Chương 3. Mô hình Energy hub: giới thiệu khái niệm, các yếu tố cấu thành, hướng nghiên cứu và phân tích lợi ích - tiềm năng ứng dụng của mô hình EH; Phương pháp mô hình hóa các phần tử trong EH

Chương 4: Tối ưu hóa: Dựa trên các mô hình được trình bày trong chương 3, vấn đề tối ưu hóa bao gồm: Bài toán tối ưu tổng quát, phương pháp giải và một số vấn đề tối ưu hóa tích hợp được đưa ra trong chương này nhằm giải quyết việc chuyển đổi, lưu trữ và vận chuyển năng lượng tối ưu cũng như cấu trúc và cấu trúc hệ thống tối ưu.

Chương 5. Vận hành tối ưu mạng lưới năng lượng trên cơ sở mô hình EH: Trên cơ sở lý thuyết đã được trình bày ở nội dung các chương trước đó, Chương 5 sẽ tập trung giới thiệu lý thuyết chung về bài toán vận hành tối ưu mạng lưới năng lượng được kết nối thông qua mô hình EH.

Nội dung cuốn sách này được giới thiệu với mong muốn là một tài liệu tham khảo bước đầu để các học giả quan tâm đến lĩnh vực tối ưu năng lượng có kiến thức cơ sở để tiếp cận và ứng dụng phát triển trong nghiên cứu và thực tiễn.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 93

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 117

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 184

Sách cùng tác giả

Energy hub - mô hình tích hợp & tối ưu hóa mạng lưới năng lượng

TS. Hà Thanh Tùng , PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà , ThS. Đặng Thị Loan Phượng

Xem thêm