Giáo trình Tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học (Dùng trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Mầm non)

Chương 1. Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường Mầm non                                                                

Chương 2. Hoạt động làm quen với tác phẩm văn học của trẻ ở trường Mầm non          

Chương 3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường Mầm non

Tài liệu tham khảo

Phụ lục 1. Kịch bản tác phẩm văn học   

Phụ lục 2. Chuẩn lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp        

Phụ lục 3. Một số giáo án               

Sau mỗi chương, giáo trình đều có hệ thống câu hỏi ôn tập và thảo luận nhằm giúp sinh viên củng cố lại kiến thức đã học và tăng cường hơn nữa năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 558

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 1963

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 812

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 973

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 1210