Dạy học phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung về cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề đọc hiểu văn bản. Khuyến nghị các giáo viên cần giảng dạy các phương pháp, chiến thuật đọc hiểu văn bản cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số. Công trình có những đóng góp vào lí luận và thực tiễn về vấn đề đọc hiểu văn bản. Nhờ đọc hiểu tốt mà học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có khả năng tiếp cận các môn khoa học khác tốt hơn.

Nội dung cuốn sách này được cấu trúc gồm 3 chương, cụ thể là:

Chương 1. Tổng quan cơ sở lí luận về phát triển năng lực đọc hiểu;

Chương 2. Những khó khăn về đọc hiểu của học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số;

Chương 3. Biện pháp phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số.

Quý độc giả có thể truy cập vào địa chỉ sách điện tử:

https://xuatban.ebook365.vn/day-hoc-phat-trien-nang-luc-doc-hieu-van-ban-cho-hoc-sinh-pho-thong-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-b431.html

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 473

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 712

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 540

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 591