Giáo trình Tổ chức và quản lý hợp tác xã nông nghiệp

Cuốn sách gồm 4 chương, đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về Hợp tác xã, lịch sử hình thành, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp của thế giới và Việt Nam qua các thời kỳ; Các nguyên tắc, giá trị Hợp tác xã, cơ cấu tổ chức và cách thức quản lý Hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo, giảng dạy cho các trường Đại học về nông lâm nghiệp và làm tài liệu tập huấn về tổ chức và quản lý Hợp tác xã nông nghiệp cho cán bộ Hợp tác xã và cho cán bộ quản lý, nghiên cứu, chỉ đạo thực tiễn về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn trong cả nước.

Sách liên quan

AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tác giả: Trần Đức Sự

Lượt xem: 558

Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương (Tái bản lần 1)

Tác giả: TS. Lê Phong Thu (Chủ biên) , Ths. Nguyễn Thu Thủy , BS. Hoàng Thị Luân , BS. Phạm Thị Ngọc Mai , BS. Nguyễn Đức Thắng

Lượt xem: 1963

Giáo trình Lý thuyết Galois

Tác giả: Ngô Thị Ngoan , Ngô Văn Định

Lượt xem: 812

Giáo trình Bài tập quang học

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Lượt xem: 973

Giáo trình Giải phẫu răng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên) , TS. Hoàng Tiến Công , ThS. Nguyễn Văn Ninh , ThS. Lưu Thị Mai , ThS. Nguyễn Thị Hồng

Lượt xem: 1210

Sách cùng tác giả

SỔ TAY HƯỚNG DẪN HỘ, TRANG TRẠI NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ LIÊN KẾT TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI

PGS. TS. Đinh Ngọc Lan (Chủ biên) , TS. Hà Quang Trung , PGS. TS. Dương Văn Sơn , ThS. Đoàn Thị Thanh Hiền, ThS. Nguyễn Đức Quang

Giáo trình Tổ chức và quản lý hợp tác xã nông nghiệp

TS. Hà Quang Trung , ThS. Đoàn Thị Thanh Hiền, ThS. Nguyễn Đức Quang , PGS.TS. Đinh Ngọc Lan (Chủ biên) , TS. Hoàng Vũ Quang

Xem thêm