Modern Algebra 2

Modern Algebra 2

Tác giả: Trần Nguyên An , Nguyễn Văn Hoàng , Shinya Kumashiro

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 202

Khổ cỡ: 17 cm x 24 cm

Loại bìa: Bìa Mềm

ISBN: 978-604-9987-40-3

Modern Algebra 2 (Đại số hiện đại 2)  gồm 3 chương: Chương 1: Các vành  đa thức trong một biến; Chương 2: Các vành  đa thức một số biến; Chương 3: Đa thức trên trường số và số hữu tỉ chức năng. 

Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở các bài giảng cho sinh viên nhằm cung cấp thêm tài liệu phù hợp cho chương trình đào tạo. Cuốn sách là tài liệu giảng dạy, học tập bằng tiếng Anh cho sinh viên chương trình Toán tiếng Anh. Cuốn sách cũng có thể được coi là tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh bộ môn Toán và học sinh THPT muốn khám phá đa thức.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 93

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 117

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 185

Sách cùng tác giả

Modern Algebra 2

Trần Nguyên An , Nguyễn Văn Hoàng , Shinya Kumashiro

Number Theory

Trần Nguyên An , Nguyễn Văn Hoàng

Xem thêm