Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông mới trong marketing du lịch ở Tuyên Quang

Cuốn sách gồm 4 chương, cung cấp một hệ thống lí luận cơ bản về truyền thông và phương tiện truyền thông mới, về du lịch, và cách thức xây dựng các kênh truyền thông mới trong quảng bá du lịch nói chung và du lịch Tuyên Quang nói riêng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cá nhân, đơn vị làm công tác truyền thông và truyền thông du lịch, cho sinh viên chuyên ngành văn hoá du lịch, truyền thông và các ngành khoa học xã hội, nhân văn.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 586

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 898

Tuyển tập 200 bài tập lập trình dành cho học sinh trung học

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Lượt xem: 4535

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 1075

Sách cùng tác giả

Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông mới trong marketing du lịch ở Tuyên Quang

Vũ Quỳnh Loan (Chủ biên) , Trương Thị Hoài Linh, Đinh Quang Mạnh, Lê Hồng Mai, Trần Vũ Phương, Bùi Thị Lan, Tạ thị Thanh Huyền, Bùi Mạnh Dũng, Phí Ngọc Hoàng

Xem thêm