TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

Xuất bản phẩm gồm 4 chương: Chương 1 - Cơ sở lý thuyết. Chương 2 - Phương pháp nghiên cứu, Chương 3 - Tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU, Chương 4 - Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU. Cuốn sách nêu thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam, tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU, những nhân tố nào ảnh hưởng đến tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam, cần có những chính sách, giải pháp gì để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và phát huy ảnh hưởng tích cực để đưa xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU đạt mức tiềm năng.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 266

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 356

Tuyển tập 200 bài tập lập trình dành cho học sinh trung học

Tác giả: Nguyễn Tiến Đức

Lượt xem: 1655

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 503

Sách cùng tác giả

TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh , ThS. Phạm Hoàng Linh , ThS. Đào Thị Hương

Xem thêm