Xác suất thống kê Xử lý số liệu thực nghiệm hóa học

Xác suất thống kê Xử lý số liệu thực nghiệm hóa học  giới thiệu một số khái niệm và công thức cơ bản của toán thống kê dùng để xử lý kết quả thực nghiệm; trình bày các đại lượng thống kê đặc trưng của biến ngẫu nhiên, sơ lược về phân bố chuẩn và một số phân bố thống kê thường gặp, mô tả cách tính và phân biệt các loại sai số, phân tích hồi quy và phân tích phương sai, các phương pháp xử lý, đánh giá và biểu diễn các số liệu trong thực nghiệm Hóa học. Cuốn sách  này cũng đề cập việc sử dụng công cụ Excel và phần mềm Minitab để mô tả thống kê, từ đó có những phân tích đánh giá về tập số liệu thực nghiệm.

Cuốn sách giúp cho người học nắm được kiến thức cơ sở của toán học thống kê; biết tiến hành quá trình thực nghiệm như thế nào, phép xử lý thống kê có thể chỉ ra những đại lượng đặc trưng nào, để việc ứng dụng toán thống kê vào xử lý kết quả thực nghiệm có ý nghĩa cao nhất.

Sách liên quan

Thông tin Khoa học Tập 06/2021

Tác giả: Trường Đại học Hạ Long

Lượt xem: 93

MỘT SỐ THUẬT TOÁN GIẢI SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẠO HÀM RIÊNG

Tác giả: Vũ Vinh Quang , Trương Hà Hải , Nguyễn Đình Dũng , Bùi Thị Thanh Xuân , Đào Thị Thu

Lượt xem: 117

Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn

Tác giả: Hội Cơ học vật rắn – Hội Cơ học Việt Nam

Lượt xem: 185

Sách cùng tác giả

Xác suất thống kê Xử lý số liệu thực nghiệm hóa học

PGS.TS. Mai Xuân Trường , TS. Chu Mạnh Nhương (Đồng chủ biên)

Xem thêm