Các chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam hiện nay

        Các chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam hiện nay là cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời, hệ thống các khái niệm, vai trò, nguyên tắc và các chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội bắt buộc của nước ta hiện nay.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 856

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1244

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 948

Sách cùng tác giả

Các chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Linh, ThS. Bế Hồng Cúc (Đồng chủ biên)

Xem thêm