Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975

Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954-1975 (Một số chuyên khảo) bao quát cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; từ những hoạt động của các lực lượng vũ trang giải phóng, đến sự chuyển biến so sánh lực lượng trên chiến trường; từ cuộc đấu tranh trong nhà tù đế quốc, đến cuộc đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao…

Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo đại học và sau đại học của chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 981

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1370

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1377

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 978

Sách cùng tác giả

Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1945 – 1954 (một số chuyên khảo)

PGS. TS. Vũ Quang Hiển , TS. Đoàn Thị Yến , TS. Nguyễn Minh Tuấn , TS. Đào Thị Bích Hồng

Chiến tranh nhân dân Việt Nam thời kỳ 1954 – 1975

PGS. TS. Vũ Quang Hiển , TS. Đoàn Thị Yến , TS. Nguyễn Minh Tuấn , TS. Đào Thị Bích Hồng

Xem thêm