Chính sách giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Chính sách giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Công, TS. Đỗ Thùy Ninh (Đồng chủ biên)

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 300

Khổ cỡ: 14,5cm x 20,5cm

Loại bìa: Bìa Mềm

ISBN: 978-604-350-152-0

Sách Nhà nước đặt hàng

       Cuốn sách đề cập toàn cảnh về hiện trạng lao động là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học trở lên của vùng Tây Bắc hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân bất cập còn tồn tại trong vấn đề việc làm và chính sách giải quyết việc làm cho đối tượng này.

       Từ đó đề xuất một số giải pháp tư vấn chính sách phù hợp cho nâng cao giải quyết việc làm hiệu quả, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 856

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1244

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 948

Sách cùng tác giả

Chính sách giải quyết việc làm đối với người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

PGS. TS. Nguyễn Hữu Công, TS. Đỗ Thùy Ninh (Đồng chủ biên)

Xem thêm