Đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Cuốn sách Đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc gồm 3 chương:

- Chương 1: Vài nét khái quát về đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

- Chương 2: Những đặc điểm cơ bản về nội dung, nghệ thuật của đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc.

- Chương 3: Giới thiệu đồng dao và trò chơi dân gian của một số dân tộc thiểu số tiêu biểu ở miền núi phía Bắc.

Nhóm tác giả đã phối hợp với các nghệ nhân là người dân tộc thiểu số sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn cuốn sách với mục đích giúp giảng viên, sinh viên có tư liệu tham khảo để giảng dạy và học tập các nội dung về đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số. Trong cuốn sách này bên cạnh các bài đồng dao, trò chơi dân gian, nhóm tác giả còn vẽ tranh minh họa để nội dung các bài đồng dao, trò chơi được dễ hiểu và hấp dẫn hơn.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 557

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 890

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 690

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 681

Sách cùng tác giả

Đồng dao và trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Đặng Thị Oanh, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Kim Hoa, Hà Vũ Quang , Tràn Phạm Văn Cương, Nguyễn Ngọc Ngân, Nguyễn Xuân Chiến, Nguyễn Thu Hiền, Vũ Hữu Cương

Xem thêm