Một số vấn đề về hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số của Việt Nam

Một số vấn đề về hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (TTNNDTTS) của Việt Nam nghiên cứu hoạt động TTNNDTTS của Việt Nam hiện nay; Nhận diện chính xác ưu điểm, nhược điểm của hoạt động TTNNDTTS của Việt Nam hiện nay; nhu cầu, thái độ, nguyện vọng của bà con DTTS với hoạt động này; Đề xuất những giải pháp, đưa ra những kiến nghị với các cấp lãnh đạo, các cơ quan truyền thông để hoạt động TTNNDTTS có thể đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách là bảo tồn, phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ, văn hóa, góp phần phát triển bền vững vùng DTTS và đất nước Việt Nam.

Quý độc giả có thể đón đọc phiên bản sách điện tử tại địa chỉ:

https://xuatban.ebook365.vn/mot-so-van-de-ve-hoat-dong-truyen-thong-bang-ngon-ngu-dan-toc-thieu-so-cua-viet-nam-b437.html

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 854

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1330

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1243

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 947

Sách cùng tác giả

Một số vấn đề về hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số của Việt Nam

Cao Thị Hảo , Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên) , Đào Thủy Nguyên , Nguyễn Thị Minh Thu , Thào Seo Sình

Xem thêm