Nghiên cứu chi phí y tế thảm họa, các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Sách chuyên khảo)

       Nghiên cứu chi phí y tế thảm họa, các yếu tố ảnh hưởng và vai trò của bảo hiểm y tế trong việc giảm thiểu chi phí y tế thảm họa tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc  là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế; đồng thời là cơ sở để tăng cường sự trao đổi giữa các giảng viên, các nhà nghiên cứu và các độc giả quan tâm khác.

       Nội dung cuốn sách cung cấp căn cứ khoa học, hữu ích trong việc hoạch định các chính sách giảm chi phí y tế tham khảo tại vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, nâng cao khả năng bảo vệ tài chính của hệ thống Bảo hiểm y tế khỏi rủi ro liên quan đến bệnh tật, tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân ở Việt Nam.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 557

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 890

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 690

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 682