Phương pháp dạy học toán tiểu học, tập 1

Phương pháp dạy học toán tiểu học, tập 1

Tác giả: TS. Vũ Thị Bình (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 376

Khổ cỡ: 17 cm x 24 cm

Loại bìa: Bìa Mềm

ISBN: 978-604-350-038-7

Sách không bán

         Phương pháp dạy học toán tiểu học, tập 1 là cuốn sách tham khảo được biên soạn nhằm kịp thời cập nhạt và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu hocjtrong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam có nhiều sự đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Sách tham khảo kế thừa các kinh nghiệm của các sách tham khảo dạy học môn Toán ở Tiểu học trước đây và cập nhật những nội dung về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và dào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29/2013//NQTW; Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Luật Giáo dục 2019 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Ban hành theo Thông tư số 32/2018/BGD&ĐT).

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 557

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 889

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 690

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 681

Sách cùng tác giả

Phương pháp dạy học toán tiểu học, tập 1

TS. Vũ Thị Bình (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Xem thêm