Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Năm xuất bản: 2021

Số trang: 300

Khổ cỡ: 14,5cm x 20,5cm

Loại bìa: Bìa Mềm

ISBN: 978-604-9987-72-4

Cuốn sách Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tập trung vào 3 nội dung: Những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Mục tiêu cơ bản của cuốn sách là đề xuất danh mục kĩ năng sống cần giáo dục cho học sinh trong giai đoạn hiện nay để đáp ứng môi trường đa văn hóa; đồng thời định hướng tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

      Quá trình biên soạn đã có sự kế thừa nguồn học liệu từ các tác giả trong nước, quốc tế và tài liệu tập huấn các modul thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung cuốn sách được thiết kế theo hướng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông 2018, có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho nhà trường trong công tác giáo dục học sinh và là tài liệu tham khảo cho gia đình, tổ chức xã hội trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh.

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 115

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 131

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 151

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 174

Sách cùng tác giả

Xem thêm