Ứng dụng một số thuyết tâm lý vào dạy học giáo dục

Cuốn sách Ứng dụng một số thuyết tâm lý vào dạy học giáo dục ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của các cán bộ giảng dạy, học viên, sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục nói riêng và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm trong cả nước nói chung.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Thuyết hành vi và ứng dụng của thuyết hành vi trong dạy học giáo dục;

Chương 2: Tâm lý học hình thái và ứng dụng trong dạy học giáo dục;

Chương 3: Thuyết phát sinh nhận thức và những ứng dụng của thuyết trong dạy học giáo dục;

Chương 4: Thuyết hoạt động và những ứng dụng của thuyết trong dạy học giáo dục;

Sách liên quan

TỪ ĐIỂN NÙNG - VIỆT

Tác giả: Mông Ký Slay , Vương Toàn , Phạm Ngọc Thưởng , Nông Hồng Thăng

Lượt xem: 981

Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Tác giả: Nguyễn Hằng Phương , Phạm Văn Vũ

Lượt xem: 1370

Từ điển Tày - Việt

Tác giả: Lương Bèn (chủ biên) , Nông Viết Toại , Lương Kim Dung , Lê Hương Giang

Lượt xem: 1377

Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc

Tác giả: Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) , Trần Trí Dõi , Phạm Hồng Quang , Bùi Quang Thanh , Mông Kí Slay

Lượt xem: 978

Sách cùng tác giả

Giáo trình Thiết kế tích hợp hệ thống năng lượng tái tạo

TS. Lê Tiên Phong (chủ biên) , TS. Dương Hoà An , PGS.TS Ngô Đức Minh , THS. Vũ Xuân Tùng

Ứng dụng một số thuyết tâm lý vào dạy học giáo dục

Phạm Văn Cường , Phạm Thành Khánh , Nông Thanh Chuẩn , Nguyễn Thị Nụ , Vũ Thị Ngọc , Nguyễn Thị Luyến , Hoàng Khánh Lệ , Bế Thị Hoài , Lục Thị Trung Hải , Nguyễn Quỳnh Anh , Nguyễn Thị Thu Nga , Nguyễn Thị Hồng Nhung

Xem thêm